gdów 1

Szczegóły

Lokalizacja:  Gdów
Powierzchnia: 1000 m2

Opis

Termomodernizacja i odwodnienie budynku szkoły oraz utwardzenie terenu w Zespole Szkól w Gdowie.