sadzawki 1

Szczegóły

Klient:  Miasto Kraków
Lokalizacja:  Kraków ul. Sadzawki 1
Powierzchnia:
Rok ukończenia:   2016

Opis

Wykonanie kompleksu boisk sportowych z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowaniem terenu przy SP nr 64 w Krakowie ul. Sadzawki 1.