nidek

Szczegóły

Lokalizacja:  Nidek
Kubatura: 3200 m3

Opis

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Nidku.