Zakres obowiązków:

1.Analizowanie dokumentacji projektowej

    2.Zbieranie danych (technicznych, technologicznych, organizacyjnych), które nie zostały uwzględnione w dokumentacji, a mają wpływ na wysokość kosztów

    3.Ustalanie nakładów rzeczowych zużycia czynników produkcji

    4.Sporządzanie opisu robót w kolejności technologicznej ich wykonania

    5.Określanie kosztów bezpośrednich poszczególnych czynników produkcji oraz kosztów pośrednich

    6.Kalkulowanie zysku

    7.Współudział w ustalaniu wynagrodzeń

Wymagania:

Od kosztorysanta wymaga się wykształcenia co najmniej średniego technicznego (najlepiej o profilu budowlanym) lub ekonomicznego (podczas wykonywania pracy trzeba łączyć te dwa obszary wiedzy). Podstaw kosztorysowania można nauczyć się również podczas studiów na kierunku budownictwo, architektura bądź pokrewnych.

Kosztorysant musi powiadać wiedzę techniczno-budowlaną oraz finansową – sporządzenie kosztorysu jest zadaniem wiążącym się z dużą odpowiedzialnością, dlatego powierzanie go przypadkowym, niemającym odpowiedniego przygotowania osobom jest bardzo ryzykowne. Bardzo ważne są cechy takie jak skrupulatność, dokładność, uczciwość, analityczny umysł, komunikatywność i samodzielność.

Oferujemy:

 Kontrakt w stabilnej firmie
Stała współpraca
Możliwość rozwoju
Możliwość zdobycia nowych doświadczeń poprzez uczestnictwo w interesujących projektach

Miejsce pracy – woj. podkarpackie

Oferty należy kierować pod adresem – biuro@bujakowski.pl