zagórz hala

Szczegóły

Lokalizacja:   Zagórz
Kubatura: 60 000 m3

Opis

Budowa Fabryki do produkcji części gumowych i poliuretanowych w miejscowości  Zagórz wraz z magazynem podręcznym, częścią administracyjno-socjalno-techniczną, stacją transformatorową z wewnętrznymi instalacjami: w tym gazowa, budowa przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji kablowej odbiorczej ze stacji trafo 15 kV kontenerowej, oświetlenia zewnętrznego drogami wewnętrznymi i stanowiskami postojowymi dla 75 samochodów oraz zjazdami z dróg gminnych.