Zakres obowiązków pracownika zatrudnionego w charakterze inżyniera budowy:

1. Przygotowanie obmiarów do wyceny ofert.

2.Nanoszenie zmian w projektach.

3.Obsługa dokumentacji technicznej i projektowej.

4.Przegląd, kontrolna i ocena dokumentacji technicznej.

    5.Monitorowanie terminowości dostaw urządzeń i materiałów oraz ich kontrola pod względem zgodności dostaw z

    harmonogramem i zweryfikowaną dokumentacją techniczną.

    6.Nadzór nad usunięciem niezgodności w dokumentacji technicznej.

    7.Sprawdzanie prawidłowości certyfikatów i świadectw wystawionych przez producentów oraz ich zgodności z

    wymogami prawa.

    8.Sprawdzanie protokołów z odbioru rusztowań, dźwigów, kontenerów itp.

    9.Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej / powykonawczej.

    10.Sprawdzanie kompletności dokumentacji odbiorowej z wymogami dokumentacji projektowej, umowy na budowę i przepisów prawa.

    11.Prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej, odbiorczej i koncesyjnej oraz korespondencji; sprawdzenie i potwierdzanie zgodności dokumentacji po wykonawczej z wykonanym obiektem, kompletności dokumentacji odbiorczej  i przekazanie do archiwum zamawiającego po zakończeniu budowy.

    12.Sprawuje nadzór nad prowadzonymi pracami na budowie pod nieobecność Kierownika Budowy i działając wyłącznie z jego upoważnienia i polecenia.

    13.Współpraca przy wykonywaniu projektu pod kierownictwem Dyrektora ds. technicznych.

    14.Wykonywanie innych czynności poleconych przez przełożonych związanych bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem.

Oferujemy:

 Kontrakt w stabilnej firmie
Stała współpraca
Możliwość rozwoju
Możliwość zdobycia nowych doświadczeń poprzez uczestnictwo w interesujących projektach

Miejsce pracy – woj. podkarpackie

Oferty należy kierować pod adresem – biuro@bujakowski.pl